Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o přijetí

Mateřská škola, Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace,Pražská 80, 669 02 Znojmo, IČ: 709 83 518, e-mail: ms.zn.prazska@seznam.cz                                             

Ž  Á  D  O  S T

                     O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

v Mateřské škole, Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace pro školní rok 2019/20 s nástupem

dne………………………………, do zahájení povinné školní docházky.

Žádám zařazení do běžné /logopedické /třídy – MŠ Pražská 80, Znojmo /MŠ MUDr.J.Janského 13, Znojmo.

 

Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození ………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého pobytu ……………………………………………………………………………

Zákonný zástupce dítěte:

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu .………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování písemností, ( pokud není shodná s trvalým pobytem )

……………………………………………………………………………. Telefon ( *není povinné): …………………………………………..............

Požadovaná délka docházky (nehodící škrtněte):              celodenní                  polodenní

Vyjádření lékaře:

Dítě je řádně očkováno:     ano   /   ne

(* nemusí se vyplňovat u dětí v posledním ročníku mateřské školy)   

 

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:

a) zdravotní                                                            b) tělesné

c) smyslové                                                            - jiné závažné sdělení

Alergie....................................................................................................................

 

                                                                                                                                                 Datum, razítko a podpis lékaře

Datum a podpis zákonného zástupce dítěte: …………………………………………………………

Žádost byla přijata dne:………………………Zpracovala:……………………………………